Turvallinen työmatka on osa työturvallisuutta

Tuvallista työmatkaa myös pakkasella. Automatkalle mukaan oikeat varusteet ja puhdistetaan tuulilasi ja muut ikkunat hyvän näkyvyyden takaamiseksi. Mukaan tietenkin rohkeus ja taidot auttaa ensiaputilanteissa. Ensiaputaitoja ja varmuutta saat ensiapukurssilla.

Ensiapukoulutusta Hyvällä Sykkeellä – First Aid Training – Kurs i Första Hjälpen

Laadukasta ensiapukoulutusta yksilöityihin tarpeisiin ammattitaitoisen ja kokeneen Punaisen Ristin ETK (ensiavun- ja terveystiedon) -kouluttajan matkassa. Kursseista on mahdollista hakea Kelan tukea, mikäli koulutus on työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

High-quality first aid training with a skilled and experienced First Aid Instructor. Our courses follow the training path of the Finnish Red Cross.

Hög kvalitet första hjälpen utbildning med en professionell UFH- instruktör. Vår kurs följer Finlands Röda Kors program. FPA -stöd för kursen kan ansökas, om utbildingen är i verksamhetsplanen för arbetsplashälsovården.