EA 1® -ensiapukurssi (16 t)

EA1® -ensiapukurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa erilaisissa hätätilanteissa. Kurssin osallistujat saavat valmiudet auttamiseen tavallisimmissa sairauskohtauksissa ja onnettomuustilanteissa. Tavoitteena on, että kurssin suorittanut hallitsee ensiavun perusteet kurssin sisällön aiheissa.

EA 1® -ensiapukurssin sisältö:

 1. Auttaminen onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 2. Hätäilmoituksen tekeminen
 3. Hätäensiavun perusteet:
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys, sisältää sydäniskurin eli defibrilaattorin käyttökoulutuksen
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 4. Haavat
 5. Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 6. Tavallisimmat sairauskohtaukset mm. aivoverenkierron häiriön oireet, rintakipu, pyörtyminen, kouristukset, alhainen veren sokeri
 7. Nivelvammat ja raajojen murtumat
 8. Myrkytykset