Hätäensiapukurssi

Hätäensiapukurssi (8 t)


Hätäensiapukurssin tavoite on, että kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.


Hätäensiapukurssin sisältö:

 1. Auttaminen onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 2. Hätäilmoituksen tekeminen
 3. Hätäensiavun perusteet:
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys (sisältää neuvovan defibrillaattorin eli sydäniskurin)
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 4. Tyypillisimmät haavat
 5. Pienet palovammat
 6. Tavallisimmat sairauskohtaukset