koulutusta hyvällä sykkeellä

Tämähän toimii!

Etäkoulutuksiin myös ensiavussa ollaan siirrytty monissa paikoissa. Tällä voidaan varmistaa, että työpaikkojen lakisääteinen ensiapuvalmius pysyy hyväksyttävällä tasolla. Covid-19 ei juuri nyt mahdollista lähiopetusta, joten vuorovaikuitteisen opetuksen keinoin, jossa kuva ja ääniyhteys on olemassa molempiin suuntiin, asioiden kertaaminen onnistuu yllättävän hyvin. Interaktiivisella opetuksella ja aktivoivilla harjoituksilla saadaan yhdessä hyvä päivä aikaan. Olen ilahduttavasti saanut positiivista palautetta […]

Turvallinen työmatka on osa työturvallisuutta

Tuvallista työmatkaa myös pakkasella. Automatkalle mukaan oikeat varusteet ja puhdistetaan tuulilasi ja muut ikkunat hyvän näkyvyyden takaamiseksi. Mukaan tietenkin rohkeus ja taidot auttaa ensiaputilanteissa. Ensiaputaitoja ja varmuutta saat ensiapukurssilla.

Ensiapukoulutusta Hyvällä Sykkeellä – First Aid Training – Kurs i Första Hjälpen

Laadukasta ensiapukoulutusta yksilöityihin tarpeisiin ammattitaitoisen ja kokeneen Punaisen Ristin ETK (ensiavun- ja terveystiedon) -kouluttajan matkassa. Kursseista on mahdollista hakea Kelan tukea, mikäli koulutus on työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. High-quality first aid training with a skilled and experienced First Aid Instructor. Our courses follow the training path of the Finnish Red Cross. Hög kvalitet första hjälpen utbildning med en professionell UFH- instruktör. […]