koulutusta hyvällä sykkeellä

Mariens Oy:n tarjoamia ensiapukursseja

Ensiavun peruskurssi tai EA1®

(16 oppituntia a’45 min)

Ensiavun peruskurssi tai EA 1®-kurssi antavat perustiedot ja -taidot auttaa erilaisissa hätätilanteissa. Kurssin osallistujat saavat valmiudet auttamiseen tavallisimmissa sairauskohtauksissa ja onnettomuustilanteissa. Tavoitteena on, että kurssin suorittanut hallitsee ensiavun perusteet kurssin sisällön aiheissa.

Ensiavun peruskurssi tai EA1® kurssin sisältö:

1. Auttaminen onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
2. Hätäilmoituksen tekeminen
3. Hätäensiavun perusteet:

  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys (myös defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö)
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Verenkierron häiriötila (sokki)

4. Haavat
5. Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Tavallisimmat sairauskohtaukset mm. aivoverenkierron häiriöt, rintakipu, pyörtyminen, kouristukset ja alhainen verensokeri
6. Nivelvammat ja raajojen murtumat
7. Myrkytykset

Tilaaja voi halutessaan valita Mariens Oy:n ensiavun peruskurssin tai Punaisen Ristin EA 1®-kurssin. Molemmat kurssit täyttävät Kelan vaatimukset.

Kurssia on mahdollista räätälöidä kohderyhmään sopivaksi.

Ensiavun peruskurssin loppuharjoituksena on mahdollista kerrata opittuja taitoja esim. pakohuone-ensiaputehtävillä tai erillisenä rastiratana. Näissä tehtävissä korostuvat ensiaputaidot, tilannetaju sekä ryhmän yhteistyö radan selvittämiseksi.

Tarvittaessa aiheiden painotus ja toteutus tehdään kulloisenkin ryhmän mukaan. Tapaturmien ehkäisy liittyy luontevasti kurssin sisältöön.

Hätäensiapua saanut lämpöpeiton alla.
Vauvan elvytyksen harjoittelu on tärkeää.

Hätäensiapukurssi

Hätäensiapukurssin tavoite on, että kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Hätäensiapukurssin sisältö:

1. Auttaminen onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
2. Hätäilmoituksen tekeminen
3. Hätäensiavun perusteet:

  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys (myös defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö)
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Verenkierron häiriötila (sokki)

4. Tyypillisimmät haavat
5. Pienet palovammat
6. Tavallisimmat sairauskohtaukset

Tarvittaessa aiheiden painotus ja toteutus ryhmän mukaan kuten ensiavun kertauskurssina, kurssilla on pääpaino henkeäpelastavalla ensiavulla. Kurssilla voidaan käsitellä aiheita työpaikan riskitekijöitä painottaen. Tapaturmien ehkäisy voidaan sisällyttää kuhunkin aiheeseen.

Kurssi täyttää Kelan vaatimukset.

Muita kursseja

Tarjoan räätälöityjä kursseja tilaajan eri tarpeisiin. Hätäensiapukurssien kesto voi olla 4-8 oppituntia. Punaisen Ristin rekisteröimä EA2®- kurssi on muuttunut yhden päivän kurssiksi, jolloin kurssin kesto on 8 oppituntia. Muiden kurssien sisältö on tilaajan vapaasti valittavissa. Kursseja on myös mahdollista toteuttaa etänä.